Điện năng lượng mặt trời Tách Lưới- Có Dự Phòng

 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-1000W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-1000W – Công suất tấm thu: 1000W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 24VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-30A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 1600W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-150Ah x 4

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 4000W đến 5000W/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  61,000,000
 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-1500W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-1500W – Công suất tấm thu: 1500W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 24VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-30A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 1600W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-150Ah x 4

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 6000W đến 7500W/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  78,000,000
 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-2000W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-2000W – Công suất tấm thu: 2000W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 24VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-30A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 2400W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-150Ah x 8

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 8KW đến 10KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  115,000,000
 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-3000W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-3000W – Công suất tấm thu: 3000W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 48VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-30A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 3200W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-150Ah x 12

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 12KW đến 15KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  170,000,000
 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-300W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-300W – Công suất tấm thu: 200W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 12VDC-50A
  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-20A
  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 800W – Điện áp ra: 220VAC
  Acquy viễn thông: 12V-100Ah x 2
  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 1200W đến 1500W/Ngày
  Tấm thu bảo hành 12 năm
  Các thiết bị khác bảo hành 01 năm
  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  23,000,000
 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-4000W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-4000W – Công suất tấm thu: 4000W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 48VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-60A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 4000W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-200Ah x 12

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 16 KW đến 20 KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  215,000,000
 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-500W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-500W – Công suất tấm thu: 500W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 12VDC-50A
  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-20A
  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 800W – Điện áp ra: 220VAC
  Acquy viễn thông: 12V-100Ah x 2
  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 2000W đến 2500W/Ngày
  Tấm thu bảo hành 12 năm
  Các thiết bị khác bảo hành 01 năm
  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  38,000,000
 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời YCS-AC100W

  0 trên 5

  Model: YCS-AC100W
  Công suất tấm thu: 100W
  Bộ điều khiển sạc: 12V-10A
  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 500W – Điện áp ra: 220VAC
  Acquy viễn thông: 12V-100Ah
  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 400W đến 500W/Ngày
  Tấm thu bảo hành 10 năm
  Các thiết bị khác bảo hành 01 năm
  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  11,000,000
 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời YCS-AC200W

  0 trên 5

  Model: YCS-AC200W
  Công suất tấm thu: 200W
  Bộ điều khiển sạc: 12/24V-20A
  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 500W – Điện áp ra: 220VAC
  Acquy viễn thông: 12V-100Ah x 2
  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 800W đến 1000W/Ngày
  Tấm thu bảo hành 10 năm
  Các thiết bị khác bảo hành 01 năm
  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  18,000,000
 • 0 trên 5

  Điện năng lượng mặt trời YCS-AC50W

  0 trên 5

  Model: YCS-AC50W

  Công suất tấm thu: 50W

  Bộ điều khiển sạc: 12V-10A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 500W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-40Ah

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 200W đến 250W/Ngày

  Điều khiển thông minh, dễ sử dụng

  Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch

  Bảo vệ nạp / xả quá mức

  Tấm thu bảo hành 10 năm

  Các thiết bị khác bảo hành 01 năm

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  6,500,000