Portfolios

Dự án thực tế


Tấm phẳng Megasun

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Máy nước nóng NLMT tại Khách sạn Emerald Bay – Nha Trang

Heat pump

Dự án Megasun tại Khách sạn PANORAMA – Nha Trang

Khu nghỉ dưỡng cao cấp DUYÊN HÀ- Nha Trang: Công suất 60.000 Lít/Ngày

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà sử dụng máy nước nóng bơm nhiệt  kết hợp Tấm phẳng thu nhiệt năng lượng mặt trời Công suất 60.000 Lít nước nóng cung cấp cho toàn bộ Khách sạn. Hệ thống làm nóng theo nguyên lý tuần hoàn cưỡng bức và gia nhiệt dự phòng hoàn hảo.

Dự án tại Khách sạn Xavia, Nha Trang sử dụng máy Bơm nhiệt Megasun kết hợp năng lương mặt trời

Megasun cung cấp và lắp đặt hệ thống sử dụng nước nóng Bơm nhiệt Megasun kết hợp năng lượng mặt trời cho khách sạn Xavia Nha Trang nhằm mục đích Tiết kiệm điện năng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Sử dụng Bơm Nhiệt Công Nghiệp Megasun MGS-6HP -Tổng công suất 12.000 Lít/Ngày

Bơm nhiệt Megasun tại Quảng Ninh

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng mặt trời tại Nhà điều dưỡng Quảng Ninh

Khách Sạn Phượng Hoàng- TP. Bắc Ninh: Bơm nhiệt kết hợp Tấm phẳng năng lượng mặt trời

Dự án Năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt - Khách sạn Phượng Hoàng, thành phố Bắc Ninh công suất 5000 lít/ngày.

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng mặt trời tại Bệnh viện đa khoa Phương Đông- Tập đoàn Intracom, Hà Nội

Megasun cung cấp và lắp đặt hệ thống sử dụng nước nóng Bơm nhiệt Megasun kết hợp năng lượng mặt trời cho Bệnh viện đa khoa Phương Đông, Hà Nội, với tiêu chí Tiết kiệm về điện năng- An Toàn- Kinh Tế và đảm bảo cung cấp đủ dung tích nước nóng yêu cầu mỗi ngày.

Sử dụng Bơm Nhiệt Công Nghiệp Megasun MGS-6HP -Tổng công suất 6.000 Lít/Ngày

KHÁCH SẠN 5 SAO 3MG LAKESIDE HOTEL- HẢI PHÒNG

Khách sạn 3MG LAKE SIDE HOTEL sử dụng hệ thống máy nước nóng bơm nhiệt MEGASUN công suất 5,000 lít+ Hệ thống bồn ngâm 6m3 sử dụng bơm nhiệt MGS-3HP-S và hệ thống máy sấy công nghiệp dùng sấy chăn màn của khách sạn

Bơm nhiệt kết hợp năng lương mặt tròi

Dự án Megasun tại Khách sạn CROW – Khu đô thị An Viên, Nha Trang

Dự án Megasun tại Khách sạn Florio – Nha Trang

Dự án Bơm nhiệt Megasun tại Khách sạn Boton Blue, Nha Trang

Megasun cung cấp và lắp đặt hệ thống sử dụng nước nóng Bơm nhiệt Megasun kết hợp năng lượng mặt trời cho Khách sạn Boton Blue, Nha Trang, với tiêu chí Tiết kiệm về điện năng- An Toàn- Kinh Tế và đảm bảo cung cấp đủ dung tích nước nóng yêu cầu mỗi ngày.

Sử dụng Bơm Nhiệt Công Nghiệp Megasun MGS-6HP -Tổng công suất 22.000 Lít/Ngày

Nhà máy Trứng Sạch DTK Phú Thọ: Bơm nhiệt kết hợp năng lượng mặt trời

Dự án Nhà máy trứng sạch DTK - Phú Thọ là dự án Bơm nhiệt kết hợp tấm thu năng lượng mặt trời với công suất 21.000 lit/ngày cung cấp nước nóng cho toàn nhà máy.