BỆNH VIỆN TIỀN GIANG: NƯỚC NÓNG CÔNG SUẤT 5000 LÍT

BỆNH VIỆN TIỀN GIANG: NƯỚC NÓNG CÔNG SUẤT 5000 LÍT


Thông tin dự án

Thông tin về hệ thống:

Sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN công suất 5,000 lít.
Cung cấp cho các phòng của bệnh viện.
Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức.

Mô tả ngắn

Bệnh viện Tiền Giang sử dụng hệ thống máy nước nóng công suất 5000 lít.