Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam- Đà Nẵng

Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam- Đà Nẵng


Thông tin
  • Megasun cung cấp hệ thống sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời gia nhiệt cho nhà máy Coca-Cola của Mỹ tại Việt Nam với nguyên lý hoạt động Tuần Hoàn cưỡng bức.
  • Các tiêu chuẩn nhiệt độ về nước rất khắt khe và tiết kiệm về điện năng.
  • Đảm bảo cung cấp đủ dung tích nước nóng yêu cầu mỗi ngày
Mô tả
  • Sự dụng tấm thu năng lượng mặt trời Megasun MGS-VC1850
  • Công suất 20.000 Lít nước nóng/Ngày
  • Hệ thống bồn bảo ôn Megasun lưu trữ nước nóng lên tới 72 giờ