DỰ ÁN NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG TY GIẦY ĐÔNG PHƯƠNG

DỰ ÁN NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÔNG TY GIẦY ĐÔNG PHƯƠNG


Thông tin dự án

Thông tin về hệ thống:

Sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN công suất 2,000 lít.
Hệ thống sử dụng 200 ống thu nhiệt lõi đỏ, bình chứa dung tích 2000 lít / bình
Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức.

Mô tả ngắn

Sử dụng 200 ống thu nhiệt lõi đỏ, công suất 2000 lít.