HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG TẠI NHÀ MÁY GỖ VINA ECO BOARD – LONG AN

HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG TẠI NHÀ MÁY GỖ VINA ECO BOARD – LONG AN


Thông tin dự án

Thông tin về hệ thống:

Sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN công suất 5,000 lít nước nóng/ngày
Cung cấp nước nóng cho quy trình rửa keo
Hệ thống sử dụng 24 tấm thu loại mặt phẳng chịu áp MEGASUN
Hệ thống tuần hoàn cưỡng bức

Mô tả ngắn

Sử dụng 24 tấm thu loại mặt phẳng chịu áp MEGASUN công suất 5,000 lít.