Hồ Bơi DONA


Thông tin dự án
  • Megasung cung cấp hệ thống sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời gia nhiệt cho Hồ Bơi với nguyên lý hoạt động Tuần Hoàn cưỡng bức.

 

Mô tả ngắn
  • Sử dụng hệ thống tấm thu năng lượng mặt trời ống chân không MGS-VC1850 của Megasun.
  • Dung tích gia nhiệt Hồ Bơi 45.000 Lít được giữ nhiệt ở 28 độ - 30 độ C