KHÁCH SẠN JOYTRIP- PHẠM VĂN ĐỒNG- NHA TRANG

KHÁCH SẠN JOYTRIP- PHẠM VĂN ĐỒNG- NHA TRANG


Thông tin dự án

Bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống nước nóng NLMT Megasun tấm phẳng sản xuất tại Việt Nam cho khách sạn Joytrip, đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang.

Mô tả ngắn

Dự án sử dụng hệ thống nước nóng tấm phẳng kết hợp năng lượng mặt trời Megasun được sản xuất tại Việt Nam công suất 10.000 Lít/ngày