Khách sạn Ngọc Phát- Đà Lạt

Khách sạn Ngọc Phát- Đà Lạt


Thông tin dự án
  • Công ty TNHH SX Megasun cung cấp hệ thống sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời gia nhiệt cho Khách sạn Ngọc Phát- Đà Lạt- Việt Nam với nguyên lý hoạt động Tuần Hoàn cưỡng bức.
  • Với tiêu chí tiết kiệm về điện năng- An Toàn- Kinh Tế (Thu hồi vốn nhanh)
  • Đảm bảo cung cấp đủ dung tích nước nóng yêu cầu mỗi ngày
Mô tả ngắn
  • Sự dụng tấm thu năng lượng mặt trời Megasun MGS-VC1850 để thu nước nóng
  • Công suất 6.000 Lít nước nóng/Ngày
  • Thi công trực tiếp bới Công ty TNHH SX Megasun