Trung tâm điều dưỡng Bộ Quốc Phòng

Trung tâm điều dưỡng Bộ Quốc Phòng


Thông tin dự án
  • Megasun cung cấp hệ thống sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời gia nhiệt cho Trung tâm điều dưỡng Bộ Quốc Phòng với nguyên lý hoạt động Tuần Hoàn cưỡng bức.
Mô tả ngắn
  • Sử dụng hệ thống tấm thu năng lượng mặt trời ống chân không MGS-VC1850 của Megasun để thu nước nóng
  • Công suất gia nhiệt 10,000 Lít nước nóng/ Ngày
  • Hệ thống bồn bảo ôn chứa nóng nóng giữ nhiệt lên tới 72 giờ