TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG BỘ QUỐC PHÒNG – VŨNG TÀU

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG BỘ QUỐC PHÒNG – VŨNG TÀU


Thông tin dự án

Thông tin về hệ thống:

Sử dụng hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN công suất 10,000 lít.
Cung cấp cho các phòng của Trung tâm điều dưỡng.
Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức.

Mô tả ngắn

Trung tâm sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời công suất nước nóng 10,000 lít/ngày.