Dự án bơm nhiệt công nghiệp

Khách sạn- Nhà Hàng- Tiệc Cưới KING TOWN- Nha Trang

  • Khách sạn KING TOWN sử dụng máy nước nóng bơm nhiệt  kết hợp tấm thu năng lượng mặt trời với công suất 12.000 Lít nước nóng cung cấp cho toàn bộ Khách sạn.
  • Sử dụng đường hồi nước nóng thông minh, cung cấp nước liên tục.

Khách Sạn ROSAKA- Nha Trang sử dụng Bơm Nhiệt MGS-6HP

  • Khách sạn Cherry sử dụng máy nước nóng bơm nhiệt MGS-6HP kết hợp Tấm phẳng thu nhiệt năng lượng mặt trời Công suất 10.000 Lít nước nóng cung cấp cho toàn bộ Khách sạn.
  • Sử dụng đường hồi nước nóng thông minh, cung cấp nước liên tục.

Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam- Đà Nẵng

  • Sự dụng tấm thu năng lượng mặt trời Megasun MGS-VC1850
  • Công suất 20.000 Lít nước nóng/Ngày
  • Hệ thống bồn bảo ôn Megasun lưu trữ nước nóng lên tới 72 giờ