Dự án bơm nhiệt Dân Dụng

Dự án bơm nhiệt bình tích hợp Megasun tại Biệt thự Lê Hồng Phong- Hải Phòng

Hệ thống: Bơm nhiệt bình tích hợp Megasun Công suất: 300L Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

 

Dự án Bơm Nhiệt MEGASUN sử dụng cho KARAOKE KENZO, TP Bắc Ninh

Hệ thống: Bơm nhiệt nước nóng bình tách rời MGS-2HP
Công suất: 400L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án Tấm thu NLMT và Bơm nhiệt Megasun tại Biệt thự Tây Hồ

Hệ thống: Tấm thu NLMT Megasun + Bơm nhiệt nước nóng bình tách rời MGS-1.5HP
Công suất: 500L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Bơm nhiệt heat pump tại Biệt thự Anh Tuấn, KĐT Ecopark, Hà Nội

Hệ thống: Bơm nhiệt nước nóng bình tách rời MGS-1HP
Công suất: 200L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án Bơm nhiệt Megasun tại Biệt Thự KĐT Dương Nội, Hà Nội

Hệ thống: Bơm nhiệt bình tách rời MGS-1.5HP + Bồn bảo ôn Megasun 200L
Công suất: 300L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án Bơm nhiệt Megasun tại Biệt thự Hoa Lan 1-42, Hà Nội

Hệ thống: Bơm nhiệt bình tách rời MGS-1.5HP + Bồn bảo ôn Megasun 300L
Công suất: 400L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Bơm Nhiệt Sử Dụng cho Tòa 11 Tầng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Hệ thống: Bơm nhiệt bình tách rời MGS-1.5HP + Bồn bảo ôn Megasun 300L
Công suất: 400L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án bơm nhiệt Megasun tại Biệt Thự- Bắc Giang

Hệ thống: Bơm nhiệt bình tách rời MGS-1.5HP + Bồn bảo ôn Megasun 200L
Công suất: 300L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án Bơm nhiệt Megasun tại Biệt thự Mỹ Đình 1, Hà Nội

Hệ thống: Bơm nhiệt bình tách rời MGS-1.5HP + Bồn bảo ôn Megasun 200L
Công suất: 300L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án Bơm nhiệt Megasun tại Biệt thự 65 Lê Lợi, TP Bắc Giang

Hệ thống: Bơm nhiệt bình tách rời MGS-1.5HP + Bồn bảo ôn Megasun 200L
Công suất: 300L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án bơm nhiệt Megasun tại Biệt Thự BT5-2, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Hệ thống: Bơm nhiệt bình tách rời MGS-1.5HP + Bồn bảo ôn Megasun 300L
Công suất: 400L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án bơm nhiệt Megasun tại Biệt thự, KĐT GAMUDA, Hà Nội

Hệ thống: Bơm nhiệt bình tích hợp Megasun MGS-1HP
Công suất: 200L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh