Dự án nước nóng năng lượng mặt trời hệ công nghiệp

Dự án nước nóng năng lượng mặt trời cho Hồ Bơi DONA, Đức Trọng, Lâm Đồng

Hệ thống: Tấm thu năng lượng mặt trời ông chân không MEGASUN
Quy mô: Bể bơi có sức chứa 600 m3 nước
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng mặt trời tại Bệnh viện đa khoa Phương Đông- Tập đoàn Intracom, Hà Nội

Hệ thống: Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không + Bơm nhiệt MGS-6HP
Công suất: 6000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Nhà máy Phô Mai Con Bò Cười – Công Ty TNHH BEL Việt Nam

Hệ thống: Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không
Công suất: 20000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án nước nóng NLMT tại Trung Tâm Mua Sắm Đức Huy – Lào Cai

Hệ thống: Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không - SL: 15 tấm
Công suất: 5000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án MEGASUN tại Khách sạn Kiều Anh – Vũng Tàu

Hệ thống: Bơm nhiệt công nghiệp + Máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng
Công suất: 10000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án MEGASUN tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp Diamond bay Spa and Resort, Nha Trang

Hệ thống: Bơm nhiệt công nghiệp +  Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không Megasun
Công suất: 8000 - 10000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án nước nóng năng lượng mặt trời tại Công Ty TNHH Ansell Vina

Hệ thống: Giàn nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không
Công suất: 30000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án nước nóng NLMT tại Khách sạn SK Legend Hotel, Vũng Tàu

Hệ thống: Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không
Công suất: 2000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án Megasun tại Nhà máy thực phẩm Thọ Phát – Giai đoạn 1

Hệ thống: Bơm nhiệt công nghiệp MGS-44HP + Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không Công suất: 20000L Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh
Dự án Megasun tại Sealife Cruises

Dự án năng lượng mặt trời tại nhà máy TANTEC, Tây Ninh

Hệ thống: Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không
Công suất: 12000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án nước nóng Khách sạn Xavia, Nha Trang

Hệ thống: Bơm nhiệt công nghiệp MGS-6HP + Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không Công suất: 12000L Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh