Kết hợp bơm nhiệt với điện trở Heater gia nhiệt dự phòng