Cam kết bảo mật thông tin

Cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bên thứ ba.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách hàng . Những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng như sau:

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của khách hàng về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho khách hàng là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến khách hàng tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích tùy vào hoàn cảnh khách quan. Quý khách hàng có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân.

Trân trọng!