Điện năng lượng mặt trời Megasun

Điện năng lượng mặt trời Megasun là hàng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Châu Âu, xuất khẩu vào nhiều thị trường các nước trên thế giới

 • Điện năng lượng mặt trời cho gia đình 10KWp hòa lưới Megasun

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời gia đình hòa lưới Megasun 10kwp

  Model: MGS- OG10 KW – Công suất tấm thu: 10.000Wp

  Inverter hòa lưới ON-Grid của Nhật Bản

  Công suất hòa lưới Max :10.000W        Công suất tấm pin Max : 10.500W
  Điện áp hòa lưới : 220V – 50Hz sóng sin chuẩn , kết nối Wifi
  Mọi thông số của hệ thống được hiển thị trên màn hình LCD

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 40 KW đến 50 KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 10 năm, tủ điện 5 năm.

  186,000,000 174,500,000
 • Điện năng lượng mặt trời gia đình 1KWp hòa lưới Megasun

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời gia đình hòa lưới Megasun 1kwp

  Model: MGS- OG1KW – Công suất tấm thu: 1000W

  Inverter hòa lưới ON-Grid của Nhật Bản

  Công suất hòa lưới Max : 3000W        Công suất tấm pin Max : 3400W
  Điện áp hòa lưới : 220V – 50Hz sóng sin chuẩn , kết nối Wifi
  Mọi thông số của hệ thống được hiển thị trên màn hình LCD

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 4 KW đến 5 KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 5 năm.

  41,150,000 33,150,000
 • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 2KWp Megasun

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình hòa lưới Megasun 2kwp

  Model: MGS- OG2KW – Công suất tấm thu: 2000W

  Inverter hòa lưới ON-Grid Omnik của Nhật Bản

  Công suất hòa lưới Max : 3000W        Công suất tấm pin Max : 3400W
  Điện áp hòa lưới : 220V – 50Hz sóng sin chuẩn , kết nối Wifi
  Mọi thông số của hệ thống được hiển thị trên màn hình LCD

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 8 KW đến 12 KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 5 năm.

  55,700,000 47,700,000
 • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5KWp Megasun

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới Megasun 5kwp

  Model: MGS- OG5KW – Công suất tấm thu: 5000W

  Inverter hòa lưới ON-Grid Omnik của Nhật Bản

  Công suất hòa lưới Max : 5000W        Công suất tấm pin Max : 5200W
  Điện áp hòa lưới : 220V – 50Hz sóng sin chuẩn , kết nối Wifi
  Mọi thông số của hệ thống được hiển thị trên màn hình LCD

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 20KW đến 25KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 5 năm.

  110,000,000 92,250,000
 • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới Megasun 3KWp

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới Megasun- Không có dự phòng

  Model: MGS- OG3KW – Công suất tấm thu: 3025W

  Inverter hòa lưới ON-Grid công nghệ của Nhật Bản
  Công suất hòa lưới Max : 3.0 KW
  Công suất tấm pin Max : 3.4KWp

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 12KW đến 15KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 5 năm.

  64,300,000 59,300,000
 • Điện năng lượng mặt trời Megasun hòa lưới 5KWp

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới Megasun 5kwp

  Model: MGS- OG5KW – Công suất tấm thu: 5000W

  Inverter hòa lưới ON-Grid Omnik của Nhật Bản

  Công suất hòa lưới Max : 5000W        Công suất tấm pin Max : 5200W
  Điện áp hòa lưới : 220V – 50Hz sóng sin chuẩn , kết nối Wifi
  Mọi thông số của hệ thống được hiển thị trên màn hình LCD

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 20KW đến 25KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 5 năm.

  110,000,000 92,250,000
 • Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-1000W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-1000W – Công suất tấm thu: 1000W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 24VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-30A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 1600W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-150Ah x 4

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 4000W đến 5000W/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  61,000,000
 • Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-1500W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-1500W – Công suất tấm thu: 1500W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 24VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-30A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 1600W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-150Ah x 4

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 6000W đến 7500W/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  78,000,000
 • Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-2000W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-2000W – Công suất tấm thu: 2000W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 24VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-30A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 2400W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-150Ah x 8

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 8KW đến 10KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  115,000,000
 • Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-3000W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-3000W – Công suất tấm thu: 3000W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 48VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-30A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 3200W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-150Ah x 12

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 12KW đến 15KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  170,000,000
 • Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-4000W- Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Cài đặt chức năng theo yêu cầu: Mặc định ưu tiên sử dụng trực tiếp từ tấm pin, bình Acquy- Điện lưới. Tối ưu hóa điện năng lượng mặt trời, tự động đảo điện như 1 UPS.

  Model: MGS-4000W – Công suất tấm thu: 4000W

  Bộ điều khiển sạc từ tấm Pin: 48VDC-50A

  Bộ điều khiển sạc từ điện lưới: 220V-60A

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn: 4000W – Điện áp ra: 220VAC

  Acquy viễn thông: 12V-200Ah x 12

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 16 KW đến 20 KW/Ngày

  Tặng kèm theo 20 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 2 năm, bình Acquy 1 năm

  215,000,000
 • Điện năng lượng mặt trời Megasun MGS-OG3KW- Hòa Lưới Không Có Dự Phòng

  0 trên 5

  Hệ thống điện năng lượng mặt trời Megasun- Hòa lưới không có dự phòng

  Model: MGS- OG3KW – Công suất tấm thu: 3000W

  Bộ đổi điện sóng sin chuẩn hòa lưới: 3000W – Điện áp ra: 220VAC

  Tổng điện năng sinh ra mỗi ngày của hệ thống này là 12KW đến 15KW/Ngày

  Tặng kèm theo 30 mét dây cáp chuyên dùng nối từ tấm thu tới tủ điện, khung lắp tấm thu là hợp kim nhôm cao cấp.

  Bảo hành: Tấm thu bảo hành 12 năm, tủ điện 5 năm.

  69,300,000 59,300,000