Điện năng lượng mặt trời Megasun

Điện năng lượng mặt trời Megasun là hàng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Châu Âu, xuất khẩu vào nhiều thị trường các nước trên thế giới