Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời cho khách sạn

Máy nước nóng năng lượng mặt trời cho khách sạn Tấm thu ống chân không MEGASUN MGS-VC1850 dùng cho hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời tập trung, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến phù hợp cho tất cả hệ thống năng lượng mặt trời – sử dụng đối lưu tự nhiên hoặc cưỡng bức.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời cho khách sạn Tấm thu MEGASUN MGS-VC1850 có thể được lắp đặt riêng lẻ hoặc nối lại với nhau để tạo thành mạng lưới có công suất cao hơn.

Tấm thu MEGASUN MGS-VC1850 được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2000 và đạt được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Châu Âu (CE mark).

  • Thu nhiệt nhanh
  • Hiệu suất cao
  • Kinh tế

Tấm thu nhiệt ống chân không Megasun MGS-VC1850 đã được tin dùng trong khu vực Châu Á và các nước trên thế giới.