Có thể lắp đặt bơm nhiệt ở bất cứ đâu, trong nhà hay ngoài trời đều được