Heat pump – Hoạt động bền bỉ, tính năng thông minh