Biệt thự cao cấp Đỉnh Long

Dự án Megasun tại Biệt thự cao cấp Đỉnh Long

Hệ thống: Bơm nhiệt dân dụng Megasun và Tấm thu nhiệt năng lượng mặt trời
Công suất: 300L/ ngày
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh