dự án bơm nhiệt công nghiệp

Dự án Megasun tại Resort Sao Mai - Vũng Tàu

Dự án công nghiệp Megasun tại Resort Sao Mai – Vũng Tàu

Hệ thống: Bơm nhiệt công nghiệp + Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Công suất: 12000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh
Dự án Megasun tại Sân golf Sóc Sơn

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng Mặt trời tại Sân Golf – Sóc Sơn

Dự án Megasun tại Khách sạn Queen Ann Nha Trang

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng Mặt trời tại Khách sạn Queen Ann – Nha Trang

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng Mặt trời tại Sake Hotel – Nha Trang

Tấm phẳng Megasun

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Máy nước nóng NLMT tại Khách sạn Emerald Bay – Nha Trang

Heat pump

Dự án Megasun tại Khách sạn PANORAMA – Nha Trang

Bơm nhiệt Megasun tại Quảng Ninh

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng mặt trời tại Nhà điều dưỡng Quảng Ninh

Dự án Megasun tại Khách sạn Florio – Nha Trang

Dự án Bơm nhiệt Megasun tại Khách sạn Boton Blue, Nha Trang

Hệ thống: Bơm nhiệt công nghiệp + Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không Megasun
Công suất: 22000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh