Dự án công nghiệp

Dự án Megasun tại Resort Sao Mai - Vũng Tàu

Dự án công nghiệp Megasun tại Resort Sao Mai – Vũng Tàu

Hệ thống: Bơm nhiệt công nghiệp + Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Công suất: 12000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh
Dự án Megasun tại Sân golf Sóc Sơn

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng Mặt trời tại Sân Golf – Sóc Sơn