dự án công nghiệp megasun

Khách san Sheraton Saigon Hotel & Towers

Dự án Megasun tại Sheraton Saigon Hotel & Towers – Tp. Hồ Chí Minh

Megasun tại Khách sạn Nghi Sơn

Dự án Bơm nhiệt Megasun tại Khách sạn Nghi Sơn – Thanh Hóa

Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng Mặt trời tại Khách sạn Kawasaki

Megasun tại Tàu du lịch Sealife

Dự án Bơm nhiệt công nghiệp Megasun tại Tàu du lich Sealife