Dự án Megasun tại Khu nhà tắm khoáng nóng - Khu di tích Đá Chông K9 - Ba Vì

Dự án Megasun tại Khu nhà tắm khoáng nóng – Khu di tích Đá Chông K9 – Ba Vì