dự án Megasun tại Nhà điều dưỡng Quảng Ninh

Bơm nhiệt Megasun tại Quảng Ninh

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng mặt trời tại Nhà điều dưỡng Quảng Ninh