dự án tại Khách sạn Queen Ann - Nha Trang

Dự án Megasun tại Khách sạn Queen Ann Nha Trang

Dự án Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng Mặt trời tại Khách sạn Queen Ann – Nha Trang