Dự án tại Khách sạn Xavia

Dự án nước nóng Khách sạn Xavia, Nha Trang

Hệ thống: Bơm nhiệt công nghiệp MGS-6HP + Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không Công suất: 12000L Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh