Nhà máy bánh kẹo Phạm Nguyên - Hưng Yên

Máy bơm nhiệt Heatpump

Dự án Megasun tại Nhà máy bánh kẹo Phạm Nguyên – Hưng Yên