Nhiệt độ trong hệ thống Heatpump cần được duy trì ở mức ổn định không được <60 độ C