Bồn bảo ôn chứa nước nóng có khả năng giữ nhiệt tới 72h