Chọn máy có hiệu suất phù hợp với nhu cầu và không gian lắp đặt