MEGASUN đạt giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao 2024