Bơm nhiệt bình tích hợp – Thiết kế đơn giản, gọn nhẹ