Giàn năng lượng mặt trời công nghiệp – Ống chân không Megasun