Bơm nhiệt Heatpump – Góp phần giảm lượng khí thải carbon ra ngoài môi trường