Những dụng cụ cần thiết khi lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời.