megasun

Dự án máy nước nóng NLMT Megasun tại Khách sạn Sea Flower

Hệ thống: Tấm thu năng lượng mặt trời ống chân không Megasun
Công suất: 12000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án Bơm nhiệt Megasun tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Quinter, Nha Trang

Hệ thống: 2 Bơm nhiệt Công nghiệp Megasun MGS-8HP
Công suất: 10000L


Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh

Dự án Megasun tại Resort Sao Mai - Vũng Tàu

Dự án công nghiệp Megasun tại Resort Sao Mai – Vũng Tàu

Hệ thống: Bơm nhiệt công nghiệp + Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Công suất: 12000L
Đặc điểm: Tuần hoàn cưỡng bức thông minh
Khách san Sheraton Saigon Hotel & Towers

Dự án Megasun tại Sheraton Saigon Hotel & Towers – Tp. Hồ Chí Minh

Dự án Megasun tại Khu nhà tắm khoáng nóng – Khu di tích Đá Chông K9 – Ba Vì

Dự án megasun tại Khách sạn Napoleon - Nha Trang

Bơm nhiệt công nghiệp Megasun tại Khách sạn Napoleon – Nha Trang

Megasun Hệ tấm kính 10m3 - TP. Hồ Chí Minh

Dự án công nghiệp Megasun với Hệ tấm kính 10m3 tại TP. Hồ Chí Minh

Megasun tại Khách sạn Nghi Sơn

Dự án Bơm nhiệt Megasun tại Khách sạn Nghi Sơn – Thanh Hóa

Dự án Megasun tại Sealife Cruises

Bơm nhiệt công nghiệp Megasun tại Tàu du lịch Sealife Cruises

Bơm nhiệt kết hợp Năng lượng Mặt trời tại Khách sạn Kawasaki

Dự án Bơm nhiệt công nghiệp tại Khách sạn Regalia Gold – Nha Trang

Megasun tại Tàu du lịch Sealife

Dự án Bơm nhiệt công nghiệp Megasun tại Tàu du lich Sealife