Ưu điểm của bơm nhiệt heat pump là gì? Nhược điểm và lưu ý khi sử dụng