Megasun tại triển lãm quốc tế Vietbuild Hồ Chí Minh 2018