Máy bơm nhiệt (heat pump)- Giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng hiệu quả