Có nên dùng hệ thống nước nóng trung tâm? Đâu là giải pháp tối ưu?