MEGASUN tiếp tục đạt Chứng Nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2020