Bơm nước điện năng lượng mặt trời

Bơm nước điện năng lượng mặt trời

 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo – Bộ bơm hỏa tiễn 110VDC – 1100W (1.5Hp )

  0 out of 5

  Model : ST4C-110-1100- 3.3-150

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại cánh quạt  : 110VDC x  1100W
  + Lưu lượng tối đa 3.3 m3
  + Cột áp tối đa 150 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 125mm ( 5″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 40mm ( 1-1/2″ )
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 6 tấm – Chia làm 2 dãy nối song song – mỗi dãy 3 tấm đấu nối tiếp .
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy  ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.

  + Biến tần có tính năng bảo vệ mô tơ quá dòng, quá áp.
  + Hệ thống vận hành tự động, tự tắt khi bơm không có nước , tự tắt khi bể nước đầy.

  37,000,000
 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo – Bộ bơm hỏa tiễn 110VDC – 1500W ( 2Hp )

  0 out of 5

  Model : ST4C-110-1500- 8.4-70

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại cánh quạt  : 110VDC x  1500W
  + Lưu lượng tối đa : 8.4 m3
  + Cột áp tối đa : 70 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 125mm ( 5″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 40mm ( 1-1/2″ )
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 6 tấm – Chia làm 2 dãy nối song song – mỗi dãy 3 tấm đấu nối tiếp .
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy  ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.
  + Biến tần có tính năng bảo vệ mô tơ quá dòng, quá áp.
  + Hệ thống vận hành tự động, tự tắt khi bơm không có nước , tự tắt khi bể nước đầy.

  38,500,000
 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo – Bộ bơm hỏa tiễn 110VDC – 750W (1Hp )

  0 out of 5

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại trục vít : 110VDC x  750W
  + Lưu lượng tối đa 2.7 m3
  + Cột áp tối đa 170 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 125mm ( 5″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 25mm ( 1″ )
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 3 tấm
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy  ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.

  + Biến tần có tính năng bảo vệ mô tơ quá dòng, quá áp.
  + Hệ thống vận hành tự động, tự tắt khi bơm không có nước , tự tắt khi bể nước đầy.

  27,250,000
 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo – Bộ bơm hỏa tiễn 36VDC – 200W ( 0.3Hp )

  0 out of 5

  Model : ST3S-36-200-1.3- 73

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại trục vít : 36VDC x  200W
  + Lưu lượng tối đa 1.5 m3
  + Cột áp tối đa 73 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 100mm ( 4″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 25mm ( 1″ )
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 1 tấm
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy – kết nối 36VDC ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.
  + Biến tần có tính năng bảo vệ mô tơ quá dòng, quá áp.
  + Hệ thống vận hành tự động, tự tắt khi bơm không có nước , tự tắt khi bể nước đầy.

  15,700,000
 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo – Bộ bơm hỏa tiễn 48VDC – 500W(0.75Hp)

  0 out of 5

  Model : ST3S-48-500-2.8- 85

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại trục vít  : 48VDC x  500W
  + Lưu lượng tối đa 2.8 m3
  + Cột áp tối đa 85 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 100mm ( 4″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 25mm ( 1″ )
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 2 tấm
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy – kết nối 48VDC ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.

  + Biến tần có tính năng bảo vệ mô tơ quá dòng, quá áp.
  + Hệ thống vận hành tự động, tự tắt khi bơm không có nước , tự tắt khi bể nước đầy.

  20,500,000
 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo 2 – Bộ bơm hỏa tiễn 110VDC – 1500W ( 2Hp )

  0 out of 5

  Model : ST4C-110-1500- 3.3-191

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại cánh quạt  : 110VDC x  1500W
  + Lưu lượng tối đa : 3.3 m3
  + Cột áp tối đa : 191 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 125mm ( 5″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 32mm ( 1-1/4″ )
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 6 tấm – Chia làm 2 dãy nối song song – mỗi dãy 3 tấm đấu nối tiếp .
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy  ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.
  + Biến tần có tính năng bảo vệ mô tơ quá dòng, quá áp.
  + Hệ thống vận hành tự động, tự tắt khi bơm không có nước , tự tắt khi bể nước đầy.

  38,500,000
 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo 2 – Bộ bơm hỏa tiễn 110VDC – 1500W ( 2Hp)

  0 out of 5

  Model : ST4C-110-1500- 3.3-191

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại cánh quạt  : 110VDC x  1500W
  + Lưu lượng tối đa : 3.3 m3
  + Cột áp tối đa : 191 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 125mm ( 5″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 32mm ( 1-1/4″ )
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 6 tấm – Chia làm 2 dãy nối song song – mỗi dãy 3 tấm đấu nối tiếp .
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy  ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.
  + Biến tần có tính năng bảo vệ mô tơ quá dòng, quá áp.
  + Hệ thống vận hành tự động, tự tắt khi bơm không có nước , tự tắt khi bể nước đầy.

  38,500,000
 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo 2 – Bộ bơm hỏa tiễn 220VDC – 2200W ( 3Hp )

  0 out of 5

  Model : ST4C-220-2200-7- 127

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại cánh quạt  : 220VDC x  2200W
  + Lưu lượng tối đa : 7.0 m3
  + Cột áp tối đa : 127 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 125mm ( 5″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 40mm ( 1-1/2″ )
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 9 tấm – Chia làm 1 dãy đấu nối tiếp .
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy  ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.
  + Biến tần có tính năng bảo vệ mô tơ quá dòng, quá áp.
  + Hệ thống vận hành tự động, tự tắt khi bơm không có nước , tự tắt khi bể nước đầy.

  51,250,000
 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo 2 – Bộ bơm hỏa tiễn 220VDC – 2200W ( 3Hp ) (Sao chép)

  0 out of 5

  Model : ST4C-220-2200- 6.5-80

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại cánh quạt  : 220VDC x  2200W
  + Lưu lượng tối đa : 6.5 m3
  + Cột áp tối đa : 80 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 125mm ( 5″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 50mm ( 2″)
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 9 tấm – Chia làm 1 dãy đấu nối tiếp .
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy  ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.
  + Biến tần có tính năng bảo vệ mô tơ quá dòng, quá áp.
  + Hệ thống vận hành tự động, tự tắt khi bơm không có nước , tự tắt khi bể nước đầy.

  51,250,000
 • 0 out of 5

  Bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời Combo 3Hp-1 – Bộ bơm hỏa tiễn 220VDC – 2200W ( 3Hp )

  0 out of 5

  Model : ST4C-220-2200- 5.4-120

  + Công suất bơm hỏa tiễn loại cánh quạt  : 220VDC x  2200W
  + Lưu lượng tối đa : 5.4 m3
  + Cột áp tối đa : 120 mét
  + Đường kính bơm hỏa tiễn : 125mm ( 5″ )
  + Đường kính lỗ nước ra : 32mm ( 1-1/4″ )
  + Công suất tấm pin đi kèm theo Combo : 330Wp x 9 tấm – Chia làm 1 dãy đấu nối tiếp .
  + Nguồn điện dự phòng có thể dùng thêm : Bình Acquy  ( Giá combo không bao gồm Acquy )
  + Công nghệ sạc MPPT tiên tiến tối ưu sản lượng điện đầu vào.

  51,520,000