Biến tần Inverter dùng cho bơm nước năng lượng mặt trời đang là xu thế cho các khách hàng sử dụng bơm nước sử dụng điện năng lượng mặt trời để giảm chi phí điện năng hoặc sử dụng cho các vùng không có điện lưới.