Biến tần Inverter dùng cho bơm nước năng lượng mặt trời

Biến tần Inverter dùng cho bơm nước năng lượng mặt trời đang là xu thế cho các khách hàng sử dụng bơm nước sử dụng điện năng lượng mặt trời để giảm chi phí điện năng hoặc sử dụng cho các vùng không có điện lưới.

 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 1.1KW (1.5Hp ) -220V

  0 out of 5

  Model : ST-1100LB

  + Công suất inverter (kW) : 1.1 kW ( 1.5Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 140-450 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 1.65KWp – 05 tấm 330Wp – 1 dãy  ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥180 VDC

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Single 220V (± 25%) – 50Hz

  + Số pha của bơm : 1 hoặc 3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 220/230/240V  x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 1.1KW ( 1.5Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 550*350*280 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 14 Kg

  14,600,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 1.5KW (2.0Hp ) -220V

  0 out of 5

  + Công suất inverter (kW) : 1.5 kW ( 2.0Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 200-450 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 2.31KWp – 07 tấm 330Wp – 1 dãy  ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥180 VDC

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Single 220V (± 25%) – 50Hz

  + Số pha của bơm : 1 hoặc 3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 220/230/240V  x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 1.5KW ( 2.0Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 550*350*280 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 14 Kg

  17,500,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 11KW (15Hp ) -380Vx 3 pha

  0 out of 5

  III/  Thông số kỹ thuật – Inverter Suntask – Model : ST-11KH

  + Công suất inverter (kW) : 11 kW ( 15.0Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 400-900 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 19.8KWp – 60 tấm 330Wp – 4 dãy song song – mỗi dãy 15 tấm nối tiếp ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥500(Only Solar)    /    ≥560 (Hybrid Power)

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Three Phase 380/400/440V,50Hz

  + Số pha của bơm :  3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 380V x 3 pha x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 11KW ( 15.0Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 550*350*280 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 15 Kg

  34,000,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 15KW (20Hp ) -380Vx 3 pha

  0 out of 5

  + Công suất inverter (kW) : 15 kW ( 20.0Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 400-900 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 22.4KWp – 68 tấm 330Wp  – 4 dãy song song – mỗi dãy 17 tấm nối tiếp ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥500(Only Solar)    /    ≥560 (Hybrid Power)

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Three Phase 380/400/440V,50Hz

  + Số pha của bơm :  3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 380V x 3 pha x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 15KW ( 20.0Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 550*350*280 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 15 Kg

  38,000,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 18.5KW (25Hp ) -380Vx 3 pha

  0 out of 5

  III/  Thông số kỹ thuật – Inverter Suntask – Model : ST-18.5KH

  + Công suất inverter (kW) : 18 kW ( 25.0Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 400-900 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 29.7KWp – 90 tấm 330Wp – 6 dãy song song – mỗi dãy 15 tấm nối tiếp ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥500(Only Solar)    /    ≥560 (Hybrid Power)

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Three Phase 380/400/440V,50Hz

  + Số pha của bơm :  3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 380V x 3 pha x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 18KW ( 25.0Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 640*400*330 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 25 Kg

  48,000,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 2.2KW (3.0Hp ) -220V

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật – Inverter Suntask – Model : ST-18.5KH

  + Công suất inverter (kW) : 18 kW ( 25.0Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 400-900 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 29.7KWp – 90 tấm 330Wp – 6 dãy song song – mỗi dãy 15 tấm nối tiếp ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥500(Only Solar)    /    ≥560 (Hybrid Power)

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Three Phase 380/400/440V,50Hz

  + Số pha của bơm :  3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 380V x 3 pha x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 18KW ( 25.0Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 640*400*330 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 25 Kg

  18,500,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 22KW (30Hp ) -380Vx 3 pha

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật – Inverter Suntask – Model : ST-22KH

  + Công suất inverter (kW) : 22 kW ( 30Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 400-900 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 33.6KWp – 102 tấm 330Wp – 6 dãy song song – mỗi dãy 17 tấm nối tiếp ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥500(Only Solar)    /    ≥560 (Hybrid Power)

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Three Phase 380/400/440V,50Hz

  + Số pha của bơm :  3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 380V x 3 pha x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 22KW ( 30Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 640*400*330 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 25 Kg

  58,000,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 26KW (35Hp ) -380Vx 3 pha

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật – Inverter Suntask – Model : ST-26KH

  + Công suất inverter (kW) : 26 kW ( 35Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 400-900 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 37.6KWp – 114 tấm 330Wp – 6 dãy song song – mỗi dãy 19 tấm nối tiếp ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥500(Only Solar)    /    ≥560 (Hybrid Power)

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Three Phase 380/400/440V,50Hz

  + Số pha của bơm :  3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 380V x 3 pha x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 26KW ( 35Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 640*400*330 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 25 Kg

  63,000,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 5.5KW (7.0Hp ) -380Vx 3 pha

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật – Inverter Suntask – Model : ST-5500H

  + Công suất inverter (kW) : 5.5 kW ( 7.0Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 400-900 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 9.9KWp – 30 tấm 330Wp – 2 dãy song song – mỗi dãy 15 tấm nối tiếp ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥500(Only Solar)    /    ≥560 (Hybrid Power)

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Three Phase 380/400/440V,50Hz

  + Số pha của bơm :  3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 380V x 3 pha x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 5.5KW ( 7.0Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 550*350*280 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 15 Kg

  26,000,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 7.5KW (10Hp ) -380Vx 3 pha

  0 out of 5

  Model : ST-7500H

  + Công suất inverter (kW) : 5.5 kW ( 7.0Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 400-900 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 11.2KWp – 34 tấm 330Wp – 2 dãy song song – mỗi dãy 17 tấm nối tiếp ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥500(Only Solar)    /    ≥560 (Hybrid Power)

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Three Phase 380/400/440V,50Hz

  + Số pha của bơm :  3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 380V x 3 pha x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 7.5KW ( 10.0Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 550*350*280 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 15 Kg

  30,000,000
 • 0 out of 5

  Biến tần ( Inverter ) cho bơm nước năng lượng mặt trời 75KW (100Hp ) -380Vx 3 pha

  0 out of 5

   Model : ST-75KH

  + Công suất inverter (kW) : 75 kW ( 100Hp )

  + Điện áp tấm pin Vmp Min- Voc Max : 400-780 VDC

  + Công suất tấm pin cần dùng đề xuất : 112 KWp – 340 tấm 330Wp – 20 dãy song song – mỗi dãy 17 tấm nối tiếp ( Tấm pin bán rời )

  + Điện áp tấm pin yêu cầu (Vmp) : ≥500(Only Solar)    /    ≥560 (Hybrid Power)

  + Nguồn điện AC dự phòng ( Hybrid AC Voltage ) : Three Phase 380/400/440V,50Hz

  + Số pha của bơm :  3 pha

  + Điện áp bơm & tần số : 380V x 3 pha x 50Hz

  + Công suất bơm / motor : Tối đa 26KW ( 35Hp )

  + Kích thước inverter ( mm ) : 840*540*470 mm

  + Trọng lượng ( Kg ) : 74 Kg

  215,000,000
 • 0 out of 5

  Inverter cho bơm nước 2.2KW bằng tấm pin năng lượng mặt trời

  0 out of 5

  Inverter cho bơm nước 2.2KW bằng tấm pin năng lượng mặt trời

  • Tích hợp hệ đổi điện MPPT
  • Sử dụng được cho motor 1 pha hoặc 3 pha ( Tùy loại inverter )  – công suất bơm nước cho phép từ 0.75HP đến 3HP x 380V x 3 pha
  • Hỗ trợ đầu vào điện lưới AC – nếu năng lượng của hê tấm pin không
  đủ công suất (chỉ dành cho model ST-SP 2.2KW LS)
  • Đèn LED và màn hình hiển thị toàn diện cho thời gian thực
  trạng thái hệ thống
  • Bảng điều khiển
  • Phần mềm giám sát từ xa thông qua RS-485

  9,500,000