Hệ nước nóng công nghiệp năng lượng mặt trời Megasun ống chân không đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ dung tích 500 lít tới hàng 100 m3 nước nóng năng lượng mặt trời. Tiêu chí của hệ nước nóng năng lượng mặt trời công nghiệp là chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao và bảo vệ môi trường.