Hoa hậu Mỹ Linh cùng Megasun tiếp tục dự án nhân ái “Cõng điện lên bản” sau lũ lụt ở Yên Bái