Có nên lắp hệ thống nước nóng trung tâm cho hộ gia đình?